Těsnění do plastových oken

Středové těsnění oken VEKRAZ hlediska konstrukce plastových profilů je těsnění do plastových oken umístěno buď ve dvou těsnících rovinách – tzv. dorazové těsnění nebo ve třech těsnících rovinách tzv. středový systém těsnění do plastových oken. Užitné vlastnosti tj. zejména úspora tepla, ale také ochrana před hlukem je výrazně lepší pokud je jako těsnění do plastových oken použit středový systém. Nicméně pokud mají okna sloužit v běžném provozu bez většího namáhání hlukem a zatížení větrem velice dobře slouží i dorazový systém  těsnění do plastových oken.

Těsnění do plastových oken může být umístěno již přímo v profilu, tedy při svařování je současně svařeno i těsnění nebo je natahováno do již vyrobených oken. Z hlediska užitných vlastností nemá použitá metoda vliv. Pokud by došlo k destrukci těsnění v plastových oknech, vždy doporučujeme využít autorizovaný servis příslušného dodavatele, protože jedině správně použité těsnění do plastových oken zaručuje udržení užitných vlastností oken a dveří.
Dorazové těsnění oken VEKRA

Těsnění do plastových oken je vyrobeno z kvalitní pryže, aby si dlouho udrželo pružnost a mohlo tak zajišťovat deklarované užitné vlastnosti. Pokud jde o údržbu těsnění do plastových oken doporučuje se alespoň 1x za rok očistit jej mýdlovým nebo saponátovým roztokem při běžném mytí, odstranit případné nečistoty, které by jej mohly poškodit. Pokud jde o těsnění do plastových oken EPDM doporučuje se 1x ročně přetřít silikonovým olejem.

Aby nedošlo k poškození těsnění do plastových oken je třeba, aby za těsnění nebyly umiťovány žádné komponenty s výjimkou těch, které výrobce připouští. Mohlo by dojít k vytržení či poškození těsnění do plastových oken a tím by byly výrazně negativně ovlivněny užitné vlastnosti výrobku.

Naše realizace