Zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM stále pokračuje, své žádosti můžete podávat průběžně.

Aktuální seznam registrovaných výrobků: Registrované výrobky NZU


Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do  31. prosince 2021

Neváhejte a využijte zbývající čas na získání státní podpory na výměnu oken nebo na novostavbu.

V nové výzvě jsou nastaveny i možnosti dílčích opatření s „měkčími“ požadavky na úsporu!

  • Nově jsou podporována nejen komplexní, ale i menší – dílčí opatření A.0 ke snižování energetické náročnosti budov.
  • Podpořena bude rovněž výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.

Výzvy jsou zaměřeny na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů a na výstavbu nových pasivních domů v ČR a bytových domů .

Nová zelená úsporám může být i pro Vás šancí, jak zrekonstruovat rodinný dům, bytový dům nebo si postavit rodinný dům v pasivním standardu.

Zeptejte se našich odborných konzultantů, jak se do programu zapojit. Spolupracujeme se zkušenými projektanty, kteří Vám navrhnou nejlepší řešení na míru Vašim potřebám.

Pro financování svého projektu v rámci Nová zelená úsporám se můžete obrátit na spol. MONETA

 


Osvědčení o registraci společnosti Window Holding a.s. v Seznamu odborných dodavatelů dotačního proramu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM.


zelena-usporam

Výměna oken bývá první fází zateplovacích prací. Abyste se při výběru produktů mohli lépe orientovat, najdete u jednotlivých produktů vždy naše logo „Zelená úsporám“ a také kód, pod kterým je produkt v programu registrován.

V současné době probíhá vyhláškou požadovaná formální přeregistrace všech produktů pro nově vyhlášený program. Aktualizovaný seznam SVT kódů bude na našich stránkách ke stažení v nejbližší době. U dosud registrovaných výrobků je uveden NOVÝ REGISTRAČNÍ KÓD. Nově registrované produkty jsou uvedeny také na: http://registrace.nzu2013.cz/vyhledavani/vyhledavani-vyrobku/


UPOZORNĚNÍ:

SFŽP, který provádí registraci produktů pro program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM, vyžaduje pro uvádění hodnot součinitele prostupu tepla Uw pro okna a dveře výhradně hodnoty stanovené výpočtem na vzorovém oknu či dveřích. Vzorový výrobek stanovil SFŽP.

Tento přístup je odlišný od pravidel uplatňovaných pro původní program Zelená úsporám, kde nebyl způsob stanovení hodnoty Uw předepsán. Hodnoty Uw uváděné na webových stránkách, produktových listech a katalozích značky Vekra byly ve většině případů naměřeny ve státní zkušebně na skutečných vzorcích oken a dveří. Nově vyžadované hodnoty Uw stanovené výpočtem budou na stránky postupně doplňovány a jasně odlišeny od naměřených hodnot.

Je třeba zdůraznit, že hodnoty získané měřením odpovídají platné výrobkové normě a dosavadní uznávané technické praxi. Pouze pro program Nová zelená úsporám je nutné používat hodnoty stanovené výpočtem.

Proč se liší naměřené a teoreticky vypočtené hodnoty?
Způsob stanovení součinitele prostupu tepla celým oknem či dveřmi nám upravuje harmonizovaná evropská norma, dle které je možno použít celkem tři postupy stanovení součinitele prostupu tepla výplní otvorů Uw:

  • měřením vzorového okna;
  • použitím normové tabulky (tento postup nepoužíváme);
  • normovým výpočtem z hodnot součinitele prostupu tepla komponentů (rám, sklo, distanční rámeček).

Ze zkušeností vyplývá, že hodnoty z měření vzorového okna bývají nižší (příznivější) než hodnoty stanovené výpočtem. Rozdíly pocházejí ze samotné metodiky, přesností a tolerancí stanovení jednotlivých hodnot.

Naše realizace