Parotěsné provedení spáry

IMG_8681Připojovací spára tvoří prostor mezi rámem výplně otvorů a stavební konstrukcí. Jsou na ni kladeny mnohé požadavky, zejména tepelně izolační vlastnosti, nulová průvzdušnost, zatékavost a kondenzace vodní páry, umožnění vzájemné dilatace, akustické vlastnosti a přenos zatížení z výplně otvorů do stavební konstrukce. Vlastnosti připojovací spáry musí být zajištěny po dobu životnosti konstrukce.

Základem vysoké kvality montáže oken je již ve fázi přípravy pečlivě zvážit nejvhodnější systém utěsnění připojovací spáry a volba správné kombinace těsnících materiálů.

Kondenzace vodní páry v tepelné izolaci připojovací spáry musí být nulová. Zvýšená vlhkost materiálu vede ke zhoršení tepelně izolačních vlastností, které se může v interiéru projevit snížením nejnižší povrchové teploty (kondenzace vodní páry či růst plísní ve styku výplně otvorů a stavební konstrukce).

Tomu lze zabránit použitím parotěsného uzavření připojovací spáry, což znamená zabránění prostupu vzdušné vlhkosti z interiéru do připojovací spáry parotěsnou zábranou a uzavření paropropustnou membránou v exteriéru.

Naše realizace