Často kladené dotazy kolem oken a dveří | VEKRA
Proč bychom si měli nechat okna odborně namontovat?

Montáž oken má zásadní vliv na jejich funkčnost i životnost. Jedině na odborně namontované okno je možné poskytnout prodlouženou 5letou záruku. Objednáte-li si u nás okna i s montáží, je to sázka na jistotu.

U montáže oken nejde ani zdaleka jen o správné ukotvení, srovnání a seřízení okna. Velmi podstatný vliv na vlastnosti a zejména dlouhodobou životnost oken má kvalitní ošetření připojovací spáry mezi oknem a ostěním. Stavební technologie a materiály doznaly v posledních letech značného technického pokroku, které vyžadují vysoké nároky na tepelně izolační vlastnosti budov. Tepelnou izolaci a dokonalé utěsnění spáry mezi oknem a stěnou budovy zajišťuje izolační pěna, montáž oken dnes ale již není zdaleka jen o izolační pěně. Jde o celý systém ošetření připojovací spáry tak, aby se zabránilo vzniku tepelných mostů

Při montáži oken je třeba použít speciální pásky nebo fólie, které dokonale utěsní spáru proti průniku vlhkosti, vodních par. Jejich pružnost a roztažnost zároveň chrání spáru před vznikem nežádoucích trhlin ve spáře.  Tento systém z dlouhodobého hlediska zaručuje kvalitní spojení okna s domem, které si uchovává výborné tepelně izolační vlastnosti a spolehlivě odolává výkyvům počasí i mechanickému poškození.

VEKRA svým zákazníkům doporučuje, aby si nechali okna odborně namontovat zkušenými specialisty, kteří mají nejenom potřebné zkušenosti a řemeslnou zručnost, ale také informace o nejnovějších technologiích montáže. Proto naše montážníky pravidelně proškolujeme. Odborná montáž oken je tak pro zákazníka investicí, která ho uchrání budoucích možných problémů s okny a dveřmi. Jen tak je možné zaručit jejich plnou funkčnost a parametry, které uživatel očekává.

Mohu si okna koupit bez jejich montáže? Jak je to s DPH?

V případě, že si zakoupíte naše okna, která si následně sami odvezete z našeho výrobního závodu vlastními prostředky a sami namontujete, budeme vám nuceni počítat DPH v aktuální státem stanovené výši. Objednáte-li si u nás okna i s montáží, je DPH nižší. Ale hlavně poskytneme vyšší prodlouženou 5letou záruku, na vše, co vám namontujeme. U výrobků bez montáže lze poskytnout pouze záruku v nezbytné zákonem stanovené výši. 

Pokud se jedná o okna pro bytové účely (tzv. „sociální bydlení” – viz níže), můžeme vám počítat DPH pouze sníženou sazbu, což představuje výraznou úsporu z konečné ceny oken. Tato úspora většinou vystačí na námi provedenou montáž včetně dopravy oken na místo stavby, nebo dokonce ještě něco ušetříte.

Dopravíme vaše nová okna a dveře na místo, složíme je. Provedeme práce dohodnuté ve smlouvě a vy převezmete kompletní dílo. Tedy správně namontované a seřízené prvky.

Je možné vyměňovat okna i v zimě?

Provést výměnu starých oken za nová je možné, i když jsou teploty mírně pod bodem mrazu. Víme totiž, že mezi demontáží stávajícího okna a montáží nového okna uplyne pouze několik desítek minut. Za tuto dobu nedojde k prochladnutí zdiva, a tak se teplota v místnosti po instalaci rychle vrací k normálu. Květiny nebo domácí mazlíčky, kteří by mohli utrpět chladem, lze snadno přemístit do vyhřáté části bytu.

Rovněž není třeba mít obavy z kvality použitých montážních materiálů. V tomto období se běžně používají hmoty, které jsou určeny pro práci při nízkých teplotách.

Rosí se nám sklo na plastovém okně. Lze sjednat nápravu?

Častým důvodem reklamací je problém srážení vody na skle okna (rosení). Ovšem ne vždy je příčina problémů na straně výrobce, který pak odmítne reklamaci akceptovat. Jediným důvoden k uznatelné reklamaci je případ, kdy se objeví vlhkost v mezislením prostoru izolačního zasklení. To je známka porušení hermetického uzavření a úniku vzácného plynu, který prostor vyplňuje.

Víte proč se rosí okna a jak tomuto jevu předcházet?

Málokdo si při této příležitosti uvědomí, kolik zdrojů vodních par se v běžných domácnostech objevuje. Mezi hlavní patří zejména vaření. Pokud odsavač par nefunguje dostatečně, je koncentrace par enormní. Rovněž lidské dýchání ovlivňuje množství vodních par ve vzduchu. U novostaveb je potřeba počítat s tím, že zdivo vysychá i několik let, a proto se musí dbát na správné vytápění a větrání nového objektu.

Před reklamací z důvodu rosení oken bychom se měli ubezpečit, kde se sražená voda na okně vyskytuje. Okno lze reklamovat u výrobce v tom případě, nachází-li se orosení v meziskelním prostoru izolačního zasklení. Nejčastější příčinou tohoto jevu bývá nedokonalost hermetického uzavření meziskelního prostoru. Do meziskelního prostoru se tak dostane vzduch z vnějšku, jenž obsahuje množství vodních par, a ty posléze za příhodných podmínek kondenzují na vnitřních stranách jednotlivých tabulí skla. 

Jiná situace ovšem nastává, sráží-li se voda na vnější straně vnitřního skla, tj. v interiéru. Co se tedy ve skutečnosti děje? Vzduch v uzavřené místnosti se obohacuje vodními parami z běžné lidské činnosti. Přebytky vodních par se pak srážejí na nejchladnějších plochách v místnosti, a tím je okolí okenních rámů. Dochází ke kondenzaci a vlhkost stéká na parapet. K tomuto jevu obvykle dochází ve vlhkých místnostech s nedostatečným vytápěním (koupelny, WC) nebo s nadměrnou koncentrací par (kuchyně) nebo i v poměrně suchých místnostech při silných mrazech.

Další příčiny, které výskytu rosení přispívají:

Nevhodné umístění zdroje tepla

Jestliže je zdroj tepla umístěn pod oknem, potom je studený vzduch, který se hromadí při podlaze, nasáván žebrovím radiátoru a ohřátý stoupá vzhůru po tabuli skla v okně, přičemž jej ohřívá. Dochází tak ke zvýšení teploty povrchu skla, a tím se kondenzace omezuje. Teplý vzduch vystoupá až ke stropu místnosti a postupně se ochlazuje, klesá a znovu jej nasaje radiátor. Tomuto koloběhu se říká gravitační (termosifinové) proudění. Jakmile není zdroj tepla umístěn pod oknem, ale například u protilehlé zdi, dochází k tomu, že vystoupaný ohřátý vzduch se během proudění v místnosti ochladí, tudíž povrch tabule skla se dostatečně neohřeje, teplota skla se přiblíží k rosnému bodu a vodní pára, obsažená ve vzduchu, zkondenzuje. Obdobné problémy mohou nastat i při nedostatečném výkonu podlahového topení.

Nedostatečné vytápění a větrání

V současné době jsou novostavby i rekonstruované objekty vybavovány okenními prvky s vysokou těsností, takže vzduchová výměna mezi vnějším a vnitřním prostředím je téměř nulová. Vlhkost vzlínající ze zdiva sytí vzduch v nedostatečně větraných nebo vytápěných místnostech a sráží se na chladnějších plochách, např. právě na okně. Prevencí vůči tomuto jevu je pečlivé vytápění místností v kombinaci s důsledným vyvětráním. Pouhé vytápění nestačí, protože vyvětráním se vlhčí vzduch v interiéru nahradí sušším z vnějšího prostředí.

Nevhodně zvolené zasklení

Kvalita zasklení je definována veličinou zvanou koeficient prostupu tepla Ug W/m2K. Lze konstatovat, že čím nižší je hodnota K, tím lepší je z hlediska prostupu tepla zasklení. Snížení tepelných ztrát se projevuje také vyšší povrchovou teplotou zasklení, což má za následek i nižší náchylnost ke kondenzaci vody na povrchu skla.

Umístění okna vzhledem ke světovým stranám

Okna na severní, severovýchodní a severozápadní straně se rosí častěji než okna na jihu, jihozápadě a jihovýchodě. I v mrazivých dnech sluneční záření zvyšuje povrchovou teplotu skla a tím oddaluje možnost kondenzace. Okna, která jsou celý den ve stínu, mají nižší teplotu, a jsou tedy pro kondenzaci příznivější.

Kondenzace vodních par na nejchladnějších plochách je běžný fyzikální jev, který nelze zcela odstranit. Můžeme ho pouze cíleně omezovat, a to:

  • Větráním (odváděním přebytečných vodních par).
  • Používáním tzv. výkonnostního zasklení s hodnotou Ug = 1,4 W/m2K a lepším zasklením (zasklení se zvýšenou tepelnou izolací).
  • Správným tepelným režimem (cirkulace vzduchu v místnosti).
  • Rozmístěním oken vzhledem ke světovým stranám.
  • Zvýšením teploty v místnosti.

Velmi dobrou pomůckou pro omezení kondenzace vodních par v místnostech je vlhkoměr. Jeho údaj může varovat před nebezpečím nežádoucí kondenzace na sklech a vést uživatele k pravidelnému větrání. Kondenzace přebytečné vlhkosti tak většinou nebývá důvodem k reklamaci výrobků, ale signálem, že cosi není s mikroklimatickým režimem našeho bytu v pořádku.

O jaký plast (umělou hmotu) se vůbec u oken jedná?

Polyvinylchlorid (PVC) má v současné době velmi široké použití. Díky skvělým fyzikálním vlastnostem, nesnadné hořlavosti a odolnosti vůči vlivům prostředí našel svoje největší uplatnění v automobilovém průmyslu a hlavně ve stavebnictví. Podlahové krytiny, opláštění kabelů, potrubí, plotovky, okapové svody a zejména rolety, okenice a okenní rámy, to jsou výrobky z PVC, se kterými se může stavebník zcela běžně setkat.

Vyplatí se pořídit si kvalitní plastová okna bez příměsi recyklovaných plastů a se silnými plastovými stěnami třídy A.

PVC byl objeven již v roce 1835, patent na jeho výrobu byl udělen v roce 1913, ale většího rozmachu v používání dosáhl až po II. světové válce.

Na konci padesátých let zahájily některé německé společnosti extruzi okenních rámů z houževnatého PVC a plastová okna tak vstoupila na trh. Během poměrně krátké doby se okna s plastovými rámy prosadila a v současné době se v evropských zemích s obdobnými klimatickými poměry používá více než 50 % oken z tohoto materiálu.

Do počátku 90. let byl PVC jako materiál na výrobu oken u nás poměrně neznámý. Podobně jako v jiných odvětvích i zde došlo k rychlému nástupu nového materiálu a dnes se i u nás vyrábí kolem 50 % oken s plastovými rámy. Panelové domy, občanská výstavba, ale i rodinné domy a průmyslové objekty jsou dnes běžně vybavovány okny z PVC. Jejich užitné vlastnosti a cena, to jsou pádné důvody pro jejich používání.

Jaký je nejvhodnější způsob přivětrávání (mikroventilace)?

Okna nové generace (s celoobvodovým kováním otevíravě-sklápěcím) umožňují celou řadu variant větrání. Už samotná možnost sklápěcí polohy okna je z důvodu vědomého větrání. Uživatelé, zejména bytů v panelových domech, jsou však zvyklí na jakési „samovolné” větrání pomocí významných spárových netěsností oken, a tedy možností trvalého nevědomého a neregulovaného větrání. Jsou-li jejich byty vybaveny novými těsnými okny, často se v těchto bytech hromadí vlhkost, dochází ke kondenzaci vody, ba vzniku plísní. Důvod je prostý – absence větrání.

Uživatelé těchto oken požadují tedy to, nač byli naučeni, trvale netěsné okno s nedefinovatelným, nekontrolovatelným a neregulovatelným průtokem vzduchu.

Výrobci pak vycházejí tomuto požadavku vstříc a představují systémy, které budou větrat za uživatele nezávisle na jeho vůli. Variant těchto provedení je řada, jak pro systémy se středovým, tak dorazovým těsněním. Jejich společnou nevýhodou je, že průtok vzduchu je závislý na tlakových poměrech (komínový efekt světlíku, tlak větru, zvyklosti uživatelů bytu v souvislosti s interiérovými dveřmi, interiérové dveře uzavřené, otevřené, s těsněním nebo bez těsnění apod.). Další nevýhodou je, že výměna vzduchu probíhá permanentně, tedy i v době, kdy není nikdo přítomen, a přináší s sebou tedy zbytečné a nezanedbatelné tepelné ztráty.

Přestože značka VEKRA disponuje těmito způsoby přivětrávání, jednoznačně preferuje možnosti regulovaného vědomého větrání. Víte kdy používat mikroventilaci?

Mikroventilaci nelze považovat za větrání pro zajištění hygienické výměny vzduchu. Okno v mikroventilační poloze kování nemá definovanou průvzdušnost, proto s ní nelze uvažovat při návrhu větrání. Mikroventilace je účinná pouze při nuceném větrání vnitřního prostoru, jinak hrozí, že vnitřní vlhký vzduch o vyšším tlaku zkondenzuje ve funkční spáře, případně kondenzát namrzne na vnějším povrchu profilů.

Máte jiný dotaz?

Ptejte se nás na vše, co vás kolem oken, dveří, stínění zajímá. Žádný váš dotaz není zbytečný. Abyste si vybrali otvorové výplně, které vám budou vyhovovat, musíte mít k dispozici přesné informace pro své rozhodování.

IMG_0346-(1).jpg
 

Nezávazná poptávka

Vyplníte za pár minut
Do 48 hodin znáte cenu

Odborný konzultant

Zná váš region
Doporučí řešení na míru

Navštivte showroom

Největší showroomy v ČR
Odborníci k dispozici

Vekra vydrží víc

Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.