Projekty s příspěvkem EU

Projekty s přispěním EU - Projekty s přispěním EU

Velmi nám záleží na tom, aby okna VEKRA byla vyráběna s ohledem na životní prostředí. Díky přispění EU jsme mj. mohli investovat do zelených technologií a úspor tepla na našich výrobních závodech.
Výrobní závod Husinec u Prachatic – instalace fotovoltaické elektrárny

Naše společnost v roce 2019 realizovala projekt Energetické úspory společnosti. Ve výrobním závodě Husinec byla instalována fotovoltaická elektrárna. Ta má za cíl snížit spotřebu elektrické energie, která je vyrobena z fosilních paliv.

Minimálně 80% elektrické energie vyrobené touto FVE bude spotřebováno ve výrobním závodě v Husinci.


 

 

Výrobní závod Husinec u Prachatic – modernizace pro snížení energetické náročnosti

Naše společnost v roce 2017 realizovala projekt Energetické úspory pro výrobní závod Husinec, který má za cíl snížit spotřebu zemního plynu na  vytápění a přípravu teplé vody instalací kaskády nových kondenzačních kotlů na zemní plyn. Součástí projektu je i rekonstrukce osvětlení výrobní haly, která znamená významné snížení spotřeby elektrické energie.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Výrobní závod Zašová u Valašského Meziříčí – instalace fotovoltaické elektrárny

 

Naše společnost pokračuje v realizaci projektu Energetické úspory společnosti.

Instalace FVE – výrobní závod Zašová, který má za cíl snížit spotřebu elektrické energie, která je vyrobena z fosilních paliv.

Elektřina z FVE pokryje přibližnš 15% celkové spotřeby energie ve výrobním závodě VEKRA Zašová, který se specializuje na výrobu dřevěných a dřevohliníkových oken.

Projekt ZDRAVÉ OKNO

Zvýšení přidané hodnoty oken

Projekt má za cíl přinést na trh produkt Zdravého okna, nové formy známého výrobku, který bude přínosný pro zdravé vnitřní prostředí v budovách, kvalitní pro dlouhou životnost a vyrobený z materiálů s minimálním dopadem na životní prostředí. Výstupem projektu bude ověřená technologie popisující laboratorně i in-situ ověřený postup výroby a montáže oken včetně požadavků na stavební připravenost otvoru. Přínosem má být minimalizace rizika chybného postupu, a tudíž vysoká výsledná kvalita celku zabudovaného okna.

https://www.oppik.cz/

Nezávazná poptávka

Vyplníte za pár minut
Do 48 hodin znáte cenu

Odborný konzultant

Zná váš region
Doporučí řešení na míru

Navštivte showroom

Největší showroomy v ČR
Odborníci k dispozici

Vekra vydrží víc

Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.