Výměna starých oken: co vás všechno čeká | VEKRA
IMG_8655.jpgPo uhrazení zálohy vás bude vás kontaktovat náš dispečink montáží a dohodne si s vámi termín výměny. Je třeba počítat s tím, že výměna oken je záležitost, která zabere celý den, dva a někdy i více – na rozsah prací, a tedy i časovou náročnost je potřeba se zeptat přímo obchodního konzultanta, který u vás okna měří, resp. se kterým podepisujete smlouvu. Vše ale proběhne tak, že v žádném případě nenecháme váš obývaný byt či dům přes noc „otevřený“, tedy bez oken.
 
V den montáže k vám zavítá naše montážní parta. Většinou jsou to 2–3 pracovníci, v případě většího rozsahu prací je pracovníků i více, kteří se kompletně postarají o osazení vašich nových oken a o dodání všech s tím spojených a objednaných služeb. Na co je dobré pamatovat před příchodem montážníků.
 
IMG_8681.jpgVytvořit manipulační prostor v okolí oken:   Naši pracovníci budou provádět úkony s poměrně rozměrnými předměty – je proto dobré odstranit z okolí vašich oken vše, co by mohlo bránit dobrému přístupu k nim nebo manipulaci při odstraňování starých a nasazování nových oken. Vyhnete se tak i případnému poškození okolních předmětů.

Zakrýt přístupové cesty k manipulačnímu prostoru: Výměna oken znamená hodně chození z objektu ven a zase zpátky k oknům. Z praktických důvodů je dobré tyto cesty ochránit, například novinami nebo igelitem, které pak jednoduše zahodíte. Ochráníte tak své podlahy či koberce. V případě, že nemáte přístupové cesty zakryté, montážníci si tyto cesty zakryjí sami
Ochránit interiérové vybavení:Při výměně oken je třeba počítat se zvýšenou prašností, a proto je dobré před prachem ochránit předměty v místnosti. Pokud si nejste jistí, jak moc je třeba prostor uvolnit, kde všude je potřeba chránit podlahy či nábytek, montážní pracovníci vám v případě potřeby na místě rádi pomůžou.
 
IMG_8787.jpgPokud se jedná o výměnu za stará okna, nejprve dojde k demontáži starých oken. Ve většině případů jsou stará okna při demontáži zničena. Obchodního konzultanta už při odsouhlasení nabídky a přípravě smlouvy informujte, zda máte zájem o likvidaci starých oken Při provádění demontáže je třeba mít na zřeteli, že demontáž stávajícího rámu je činnost poměrně náročná a vyžaduje někdy i hrubou sílu. Přesto je nezbytné ji provádět velmi opatrně, aby nedošlo k poškození vnější omítky, popř. se škody na ní minimalizovaly. Pochopitelně u starších omítek, které již nejsou pevně spojeny s podkladem, může dojít i při sebeopatrnější demontáži k poškození. To platí i o tapetách.
 
Pokud se chystáte stará okna zachovat, dejte to dopředu vědět, bude provedena šetrná demontáž a okna vám budou ponechána. Můžete si objednat likvidaci a montážníci okna odvezou s sebou.
 
Naši pracovníci následně připraví otvor po starých oknech k osazení oken nových. Je možné, že budou provádět drobné zednické práce nutné k tomu, aby nová okna ve vzniklém otvoru dobře seděla. Při těchto pracích je zvýšená pravděpodobnost vzniku prachu nebo většího nepořádku. Nemusíte se bát hrubé nečistoty, zbytky stavebních hmot naši pracovníci uklidí. Buďto na místo, které jim vyhradíte, nebo v případě objednání likvidace odnesou vše do připraveného kontejneru.
 
Pak už je vše jednoduché. Osadíme vám nová okna, parapety či sítě, pokud jste je zakoupili, a vše zednicky začistíme, pokud tak byla zadána objednávka. Na čerstvé zednické začištění nelze ale provádět nátěr interiérovou barvou, doporučujeme tedy až po vyschnutí, tzn. po 2 až 3 dnech.
 
Teď je vše už hotovo a vás čeká jen převzetí nových oken a stvrzení předávacím protokolem. 
 
Přejeme vám příjemné používání oken VEKRA.

Nezávazně poptejte

Vyplníte za pár minut
Do 48 hodin znáte cenu

Zadejte PSČ stavby

Kontaktujte naše specialisty

Návštěva showroomu

Největší showroomy v ČR
Odborníci k dispozici

Vekra vydrží víc

Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.