Dřevěná okna s trojsklem

Použití dřevěných oken s trojsklem nemá prakticky žádná omezení z hlediska toho, kde mohou sloužit, protože disponují výbornými tepelně izolačními vlastnostmi a při jednoduché údržbě si dlouho udrží pěkný vzhled a výborné vlastnosti.

V nabídce VEKRA jsou tři základní profilové systémy dřevěných oken VEKRA NATURA, a to ve stavebních hloubkách 68, 78 a 94 mm. V provedení dřevěných oken s trojsklem nelze vyrobit profilový systém VEKRA NATURA 68 se stavební hloubkou 68 mm, a to kvůli malé stavební hloubce. Izolační trojsklo pak má již příliš velkou tloušťku a neumožňuje z bezpečnostních důvodů zasazení do profilu 68 mm dostatečně bezpečně tak, aby zasklívací lišty zasklení udržely. V systémech 78 a 94 mm však trojsklo lze zasklít bez problémů.

Mezi profilovými systémy VEKRA NATURA je tak nejžádanějším profilem NATURA 78, která lze v provedení dřevěných oken s trojsklem bez problémů vyrobit.

VEKRA nabízí pro dřevěná okna s trojsklem dva typy izolačního trojskla, a to s prostupem tepla Ug = 0,5 a 0,6. Dřevěná okna s trojskelm NATURA 78 při použití zasklení Ug = 0,5 tak vyhoví i požadavkům na okna pro pasivní domy.

Při výběru trojskel je vedle prostupu tepla třeba také zhodnotit faktory, které charakterizují prostup světla a tepla do interiéru. Světelná propustnost udává kolik % světla do interiéru projde. Dřevěná okna s trojsklem zasklená trojsklem s příli nízkou světelnou propustností způsobují, že je třeba v místnostech více svítit. Dalším parametrem, který je dobré si zjistit je solární faktor (g). Ten udává kolik % světelné energie projde o interiéru a je tak využito k jeho ohřevu, to je důležité zejména v období jara a podzimu, kdy to i výrazně může omezit nutnost přitápění. Oba uvedené faktory ovlivňuje zejména tloušťka pokovené vrstvy na sklech.

 

Naše realizace