Proč zvolit profesionální montáž oken a dveří | VEKRA
Montáž je stejně důležitá jako kvalita oken

Montáž je stejně důležitá jako kvalita oken

Zajistěte si perfektní funkčnost oken a dveří a prodlouženou záruku navíc.

Na okna a dveře které vám dodáme i namontujeme budete mít automaticky prodlouženou záruku 5 let a ušetříte na DPH. Před podpisem smlouvy na dodávku oken a dveří si zkotrolujte, zda jste si objednali také všechny služby, které jste chtěli. Nabídka od VEKRA je od počátku férová a obsahuje nacenění všech položek, které jste poptávali. Nepřekvapí vás tak žádné vícepráce nebo doplatky za manipulační techniku atd.

Montáž oken znamená prvky ukotvené do ostění a ošetřenou připojovací spáru. Okno musí být k ostění stavby napojeno tak, aby nedocházelo k zatékání dešťové vody do okolí okna, případně promrzání připojovací spáry. Zdaleka nejde jen o to, aby bylo okno správně osazeno do roviny.

Jak se kotví okna do ostění?

Kotvení okna do stěny závisí na typu prvku a stavby. Bezpečné ukotvení okna do ostění zajišťují masivní kovové šrouby nebo páskové kotvy, v případě předsazené montáže oken pak speciální kotvicí systém. Kotevní systém vám doporučí a vysvětlí odborný konzultant. VEKRA má pro každý typ okna, posuvného systému a dveří nastavené kotevní schéma.

Jak je zajištěna tepelná izolace připojovací spáry? 

Systém, který nazáváme uzávěr připojovací spáry chrání spojení okna s domem před průnikem vlhkosti, vodních par a negativním vlivem UV záření. Tepelnou izolaci zajišťuje speciální testovaná montážní pěna, kterou před degradací chrání paropropustné a parotěsné folie. Díky trvalé roztažnosti dokáže tento systém účinně chránit spáru před vznikem trhlin.

VEKRA má zpracované přesné postupy pro ošetření uzávěru připojovací spáry jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Odborný konzultant na základě stavu stavby vysvětlí, jaký systém bude použit. U novostaveb také předá informace k přípravě ostění před montáží oken.

Proč jsou služby spojené s montáží oken rozděleny?

Při výměně oken jsou, navíc oproti novostavbě, práce zahrnující vybourání starých oken, jejich likvidaci, zednické začištění a montáž doplňků. Pokud objednáváte výměnu oken a chcete mít při předávání také zednicky upravené ostění, musíte si tuto službu objednat. Jinak budou okna pouze namontována, tedy osazena do ostění, utěsněna připojovací spára a okna budou seřízena.

Nezávazná poptávka

Vyplníte za pár minut
Do 48 hodin znáte cenu

Odborný konzultant

Zná váš region
Doporučí řešení na míru

Navštivte showroom

Největší showroomy v ČR
Odborníci k dispozici

Vekra vydrží víc

Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.