Co je součinitel prostupu tepla oknem | VEKRA
Jde o množství tepla, které projde prvkem, jednotkou prostupu tepla je W/m2K. Čím je hodnota menší, tím je prvek udrží v interiéru více tepla. POZOR - při porovnávání parametrů oken je třeba srovnávat odpovídající hodnoty součinitele prostupu tepla. ZDROJ-AGC_schemaUw – prostup tepla celým oknem je hodnotou, podle které lze okna porovnávat. Prostup tepla celým oknem je dán tepelnými vlastnostmi rámu (Uf), zasklení (Ug) a meziskelním rámečkem - čili Uw je vždy vztaženo k určitému typu zasklení. Vliv na prostup tepla má také použitý meziskelní rámeček. Hodnotu lze získat měřením v akreditované laboratoři nebo výpočtem. Pro program Nová zelená úsporám vyžaduje výhradně hodnoty stanovené výpočtem na vzorovém prvku. Informace o hodnotě najdete vždy v tzv. CE štítku nebo Prohlášení o vlastnostech, na webu VEKRY je najdete v Technických dokumentech na příslušné webové stránce profilu. Ug – prostup tepla zasklením, charakterizuje pouze tepelně izolační vlastnosti izolačního zasklení. Tento parametr nemůže nahradit informaci o prostupu tepla celým oknem. Při srovnávání si na toto dejte pozor, protože hodnota Ug bývá nižší (tj. výrazně lepší) než hodnota prostupu tepla celým oknem, neříká ale nic o kvalitách celého okna. Bez-nazvu Ud – prostup tepla dveřmi charakterizuje tepelné vlastnosti celých dveří, zahrnující dveřní profil, dveřní výplň a tepelně izolační vlastnosti dveřního prahu vd Nejpřísnější parametry musí splnit okna do pasivních domů, kde by hodnoty prostupu tepla celým oknem neměly překročit hodnotu Uw = 0,8 W/m2K.  

Nezávazná poptávka

Vyplníte za pár minut
Do 48 hodin znáte cenu

Odborný konzultant

Zná váš region
Doporučí řešení na míru

Navštivte showroom

Největší showroomy v ČR
Odborníci k dispozici

Vekra vydrží víc

Žádný nákup a prodej, ale poctivá práce našich techniků, dělníků a montážníků. To je VEKRA. Výrobky s extrémní životností, za které 100% ručíme.