Součinitel prostupu tepla oknem

Jde o množství tepla, které projde prvkem, jednotkou prostupu tepla je W/m2K. Čím je hodnota menší, tím je prvek udrží v interiéru více tepla.

POZOR – při porovnávání parametrů oken je třeba srovnávat odpovídající hodnoty součinitele prostupu tepla.

Schema prostupu tepla skladbou skelUw – prostup tepla celým oknem je hodnotou, podle které lze okna porovnávat. Prostup tepla celým oknem je dán tepelnými vlastnostmi rámu (Uf), zasklení (Ug) a meziskelním rámečkem – čili Uw je vždy vztaženo k určitému typu zasklení. Vliv na prostup tepla má také použitý meziskelní rámeček. Hodnotu lze získat měřením v akreditované laboratoři nebo výpočtem. Pro program Nová zelená úsporám vyžaduje výhradně hodnoty stanovené výpočtem na vzorovém prvku. Informace o hodnotě najdete vždy v tzv. CE štítku nebo Prohlášení o vlastnostech, na webu VEKRY je najdete v Technických dokumentech na příslušné webové stránce profilu.

Ug – prostup tepla zasklením, charakterizuje pouze tepelně izolační vlastnosti izolačního zasklení. Tento parametr nemůže nahradit informaci o prostupu tepla celým oknem. Při srovnávání si na toto dejte pozor, protože hodnota Ug bývá nižší (tj. výrazně lepší) než hodnota prostupu tepla celým oknem, neříká ale nic o kvalitách celého okna.

Tabulka prostupu tepla oknem VEKRA

Ud – prostup tepla dveřmi charakterizuje tepelné vlastnosti celých dveří, zahrnující dveřní profil, dveřní výplň a tepelně izolační vlastnosti dveřního prahu

Tabulka prostupu tepla dveří VEKRA

Nejpřísnější parametry musí splnit okna do pasivních domů, kde by hodnoty prostupu tepla celým oknem neměly překročit hodnotu Uw = 0,8 W/m2K.

 

Naše realizace