Demontáž a montáž oken

Co to obnáší a nač se připravit?

IMG_8614Není třeba vyklízet celý byt nebo se nějak složitě na tuto akci připravovat. Před příchodem montážníků je pouze nutné vyklidit prostor u oken, která se budou vyměňovat. Stačí asi jeden metr volného prostoru před oknem. Případně uvolnit přístupovou cestu (předsíň, vstupní chodbu apod.), aby bylo možné s okny volně projít, aniž by došlo k jejich poškození.

Důležitý je i prostor pro dočasné uskladnění nových oken, která montážní firma přinese (stačí vymezit část pokoje, ve kterém se výměna uskuteční, předsíň apod.).

Při vlastní demontáži oken nedochází k příliš velkému nepořádku, ale samozřejmě vzniká prach. Je dobré, aby byl nábytek a předměty v místnosti, kde se výměna oken uskutečňuje, přikryty proti případnému prachu, to se týká především elektroniky.


Po demontáži a osazení nových oken jsou pak ještě prováděny začišťovací zednické práce, případně montáž parapetů pokud jsou součástí smlouvy.


Demontáž stávajících oken

IMG_8766 IMG_8681Tato služba obsahuje vybourání původních oken a přípravu stavebního otvoru pro osazení nových oken.

Demontáž je našimi pracovníky prováděna odborně a opatrně tak, aby nepoškodili vnitřní zařízení bytu či domu a co nejméně poškodili venkovní fasádu. U té samozřejmě velmi záleží v jakém je stavu, a jestli již není její kvalita vlivem nepříznivého počasí narušena. Pracovníci nejprve přeměří daný otvor, zda souhlasí rozměry a poté se přistoupí k samotné demontáži. Dle typu oken, nejprve vysadí křídla, poté se odstraní venkovní parapet, pokud bude zůstávat původní, přijde na něj provizorní přechodový plech.

Teprve potom je demontován rám a podle způsobu uchycení je zvolen vhodný postup jeho odstranění. Následuje samotné rozřezání rámu a jeho opatrné vybourání. Poté je nutné začistit stavební otvor od původních kotevních a izolačních materiálů a samozřejmě i samotného stavebního otvoru od prachových částic. Po tomto provedení demontážních prací, může pracovník přistoupit k osazování nových oken.

V rámci smlouvy si můžete zajistit i ekologickou likvidaci starých oken. Ta musí být domluvena vždy předem tedy před uzavřením smlouvy.

Montáž nových oken

IMG_8782 IMG_8779Součástí této služby je přinesení oken ke stavebnímu otvoru, osazení oken, jejich ukotvení, ošetření připojovací spáry, finální seřízení oken a seznámení zákazníka s funkčností a ovládáním výrobků.

Zákazník vždy přebírá okna seřízená a je poučen jak o ně pečovat a jak je seřizovat.

Před vlastní montáží se rám okna přesně vyrovná pomocí montážních klínů a vodováhy do roviny a svislice. Na okno se nalepí ochranná folie. Montáž oken a dveří se provádí pomocí turbo šroubů nebo kotevních plechů. Jsou dva způsoby kotvení oken. První způsob spočívá v tom, že se okno mechanicky upevní přímým uchycením okenního rámu prostřednictvím tzv. turbo šroubů do zdiva stavební otvorové výplně (shodné pro dveře).

V druhém případě se na obvod okenního rámu nasadí mechanické úchyty (tzv.kotvy) pro mechanické připevnění okna ke stavebnímu otvoru a úchyty se přišroubují do zdiva stavebního otvoru. Před mechanickým uchycením je nutné v obou montážních případech prověřit bezchybnou funkčnost okenních křídel a zavírání. Při bezchybném chodu a ukončení mechanického uchycení okenních rámů následuje vyplnění spáry pěnou. Mezera mezi oknem a zdivem se vypění polyuretanovou pěnou. Ochranu pěny zajišťuje systém uzávěru připojovací spáry, který je aplikován jak z vnější tak vnitřní strany.

Je velmi důležité, aby pěna byla nanesena rovnoměrně, aby nebyla narušena funkčnost oken a schopnost izolace. Okna musí být dostatečně a řádně začištěna rovněž i z vnější strany. Na závěr se odstraní klíny a případně se doplní nezapěněná místa. Následuje konečné seřízení oken.


Máte další otázky?
Potřebujete vědět více?

Tým odborných konzultantů VEKRA je vám k dispozici ve všech regionech ČR. Nezávazně se nás zeptejte na vše, co potřebujete vědět kolem oken, vchodových a interiérových dveří i stínění. Nebo nás navštivte a prohlédněte si naše výrobky na některém z velkých showroomů VEKRA.

Naše realizace