Tepelněizolační skla

Plastové okno VEKRA s trojsklemDřevěné okno VEKRA s dvojsklemOkna a dveře se dodávají v základním zasklení buď v provedení dvojsklo nebo trojsklo*.

Produkty VEKRA jsou koncipovány tak, že jeden typ zasklení je vždy brán jako doporučení. Ale vy máte možnost typ zasklení si zvolit*.

 

* Konstrukční výjimkou jsou dřevěná okna NATURA 68, která lze z bezpečnostních důvodů zasklít pouze izolačním dvojsklem. Dřevohliníková okna Integral dodáváme pouze v trojskle.


  • Tepelně izolační zasklení tvoří dvě nebo tři skleněné tabule, v základním provedení tloušťky 4 mm s ohledem na velikost okna je pak bezpečnost zajištěna použitím silnějších tabulí.
  • Tabule jsou spojené teplým meziskelním rámečkem. Prostor mezi tabulemi je standardně vyplněn argonem (za příplatek kryptonem).
  • Na povrchu skel je nanesena speciální speciální vrstvu z oxidů kovů, odrážející tepelnou energii zpět do místnosti a zabraňující tak jejímu úniku. Je třeba počítat s tím, že zasklení je díky tomu lehce zabarveno
  • Tepelně izolační vlastnosti zasklení jsou charakterizovány  součinitelem prostupu tepla zasklením Ug (W/m2*K). Na této hodnotě pak podstatně závisí prostup tepla celým oknem Uw, který se tak udává vždy v závislosti na použitém zasklení.

NÁŠ TIP: Než se rozhodnete pořídit si meziskelní příčky, měli byste počítat s tím, že zhoršují hodnotu Ug a to o 0,1 až 0,3 W/m2K v závislosti na počtu křížení.

Více informací o zasklení najdete ve kapitole „Volba zasklení“ v sekci Praktický rádce.

 

Naše realizace